หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ

หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ

หน้ากากผ้า Size Chart

ขนาดหน้ากากผ้า + / - ไม่เกิน 1 ซม.

ตารางไซส์หน้ากากผ้า

– ประกอบด้วย ความสูงหน้ากาก, ความกว้างหน้ากาก และความยาวสายคล้อง

– ใส่ได้ทุกคน กระชับทุกใบหน้า