กางเกงกีฬา

กางเกงกีฬา

กางเกงกีฬา Size Chart

รอบเอวและความยาวอาจ + / - ไม่เกิน 1 นิ้ว

ตารางไซส์กางเกงกีฬา
– ประกอบด้วย รอบเอวกางเกง และ ความยาวกางเกง
– โปรดวัดขนาดกางเกงของตนเองก่อนระบุไซส์ โดยสามารถศึกษาวิธีการวัดขนาดกางเกงได้ดังภาพ

**หมายเหตุ**
– กรณีลูกค้าต้องการใช้ตารางไซส์ของตัวเองหรือตารางไซส์ที่กำหนด กรุณาติดต่อเราโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม